Formulář ochrany osobních údajů nás kontaktujte

Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Elbalike od Lujana Deborah , jelikož "zpracovatel dat" zpracování v souladu s článkem 13 GDPR proto poskytuje následující informace:

 • KATEGORIE DAT: Elbalike di Lujan Deborah tratterà i dati personali e/o sensibili che saranno inseriti nel form;
 • ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: I dati personali di cui Elbalike di Lujan Deborah sarà in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della compilazione del presente form.
 • DRŽITEL LÉČBY: Il titolare del trattamento è Elbalike di Lujan Deborah , Via Della Costa 6296 - 57034 Isola D'Elba -LI- (Italia) , CF LJNDRH75L57G912C , contattabile all’indirizzo email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript.
 • ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: gestione del contatto da parte del nostro personale per poter fornire la necessaria consulenza alle Vostre richieste espresse tramite il form dei contatti, inviare comunicazioni di tipo formativo, informativo e commerciale.
 • ADRESY DAT: V mezích relevantních k uvedeným účelům zpracování mohou být vaše údaje sděleny spolupracovníkům, kteří používají Galerie Granelli společnosti Silvia Ricci vhodně určenou datovým procesorem od Data Controller. Vaše údaje nebudou šířeny žádným způsobem. Datové procesory a procesory dat jsou v dokumentu o ochraně osobních údajů řádně identifikovány.
 • PŘEVOD ÚDAJŮ V ZAHRANIČÍ: shromážděné údaje nebudou převedeny do zahraničí.
 • OCHRANNÉ OBDOBÍ: Shromážděné údaje budou uchovávány po dobu nepřesahující k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány ( „omezení princip zachování“, art.5, GDPR) nebo podle podmínek stanovených zákonem. Ověřování zastaralosti uložených údajů ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny, se provádí pravidelně.
 • PRÁVA ZAINTERESOVANÉ STRANY: Vždy jste oprávněni požádat o přístup k držáku na váš dat, opravu nebo výmaz těchto údajů, omezení léčby nebo možnost vznést námitku proti zpracování, požádat o přenositelnost dat, odvolat souhlas zpracování na základě těchto a dalších práv poskytovaných GDPR prostřednictvím jednoduché komunikace s řadičem dat. Subjekt údajů může také podat stížnost orgánu dozoru.
 • POVINNÉ NEBO MALÉ ÚDAJE: La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un asterisco) obbligatorio e il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta il NON invio del form.
 • POVINNOST SOUHLASU: Poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů prostřednictvím zvláštní kontroly je nepovinné, je však nezbytné pokračovat v podání formuláře.
 • METODA ZPRACOVÁNÍ DAT: Osobní údaje, které poskytnete, budou předmětem zpracovatelských operací v souladu s výše uvedeným zákonem a závazky důvěrnosti, které inspirují činnost Majitele. Tyto údaje budou zpracovány buď na počítači nebo na papíře nebo jakýkoli jiný druh podpory, s výhradou vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření požadovaných GDPR.

DÁTEJTE NYNÍ!

Pomozte nám, objevte ostrov Elba dohromady, díky!G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!